sty 172007
 

Przebieg granicy polsko-niemieckiej na podstawie mapy WIG 1:100 000 z roku 1938