sie 152007
 

Kolejny raz, przekazuję serdeczne podziękowania administratorom witryny internetowej „Rybnik, ocalić od zapomnienia”, za tak miłą współpracę i przedsiębiorczość w upowszechnianiu pamięci o byłych więźniach hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Przedrukowany artykuł z „Gazety Krakowskiej” świadczy o przykrych refleksjach – po frazeologicznie głoszonych deklaracjach na temat pamięci o byłych więźniach, gdy w rzeczywistości nie idą za tym czyny. Niestety, patologia ta nie dotyczy tylko oficjeli szczebla centralnego, ale także lokalnego – chociaż na podstawie wspaniałych zachowań gospodarzy miast Żor i Wodzisławia Śląskiego, mam podstawy twierdzić że istnieją pozytywne wyjątki.

Żeby jednak nie powtarzać treści artykułu, przemówię do wyobraźni czytelnika strony internetowej „Rybnik, ocalić od zapomnienia”, skromną prezentacją zdjęć wykonanych z mojej pielgrzymki do miejsc męczeństwa także wielu mieszkańców Rybnika – do byłych obozów Dachau, Mauthausen, Ebensee. Niestety, na terenie Niemiec i Austrii wiele uczyniono, by ślady po w/w obozach dosyć mocno zatrzeć, (chyba) by nie szokować zwiedzających – obrazem warunków, w jakich przebywało i ginęło tysiące więźniów.

Obóz koncentracyjny Dachau – KONZENTRATIONSLAGER DACHAU (pierwszy obóz koncentracyjny) powstał w Bawarii, założony 22.03.1933 r. na podstawie zarządzenia H. Himmlera. Utworzenie obozu miało na celu izolowanie politycznych przeciwników reżimu hitlerowskiego, duchownych i Żydów. Od 1938 r. w KL Dachau szkolono personel kierowniczy i funkcyjny SS dla innych obozów koncentracyjnych. Podlegało mu ponad 130 podobozów i obozów przymusowej pracy na terenie III Rzeszy. Według szacunkowych danych, do 1945 r. przez KL Dachau przeszło ogółem 160 tysięcy więźniów różnych narodowości, z których zginęło około 66 tysięcy (w tym 40 tys. Żydów). Obóz został wyzwolony 29.04.1945 r. przez wojska amerykańskie.

Obóz koncentracyjny Mauthausen – KONZENTRATIONSLAGER MAUTHAUSEN, Niemcy założyli 8.08.1938 r. w północnej Austrii, pod Linzem. Podlegało mu kilkadziesiąt podobozów i filii, z których największym był obóz w pobliskim Gusen – założony w 1940 r. Więźniowie tego obozu pracowali w kamieniołomach, a także przy budowie podziemnych zakładów zbrojeniowych. Według przybliżonych ustaleń, przez KL Mauthausen i jego podobozy przeszło 335 tysięcy więźniów różnych narodowości, a z których zginęło około 122 tysiące. Obóz został wyzwolony 5.05.1945 r. przez wojska amerykańskie.

Podobóz w Ebensee – KONZENTRATIONSLAGER EBENSEE (filia KL Mauthausen) powstał w listopadzie 1943 r., był usytuowany w malowniczej miejscowości Ebensee w Górnej Austrii – w austriackich Alpach i w niedalekiej odległości  od jeziora Trausee. U podnóża Alp pracą tysięcy więźniów tego podobozu, drążono system sztolni, w których hitlerowcy planowali uruchomienie doświadczalnego ośrodka rakietowego – przeniesienie takiego ośrodka z Pennemünde do rejonów bezpiecznych od bombardowań. Niestety, działania wojenne na froncie wschodnim pokrzyżowały zamiary Niemców – więc w wydrążonych tunelach umieszczono rafinerię ropy naftowej i fabrykę części do czołgów Styer-Daimler-Puch AG. Praca więźniów przy drążeniu tuneli była jednak bezwzględnie egzekwowana, była katorżniczą pracą pod ziemią, przy wyjątkowo nędznych warunkach bytu więźniów. Nędzne obozowe zaopatrzenie przyczyniło się do zupełnego wycieńczenia, głodu, chorób i śmierci tysięcy więźniów. Z około 27 tys. więźniów, z tego 30% pochodzenia żydowskiego, do momentu wyzwolenia w dniu 6 maja 1945 r. przez wojska amerykańskie życie straciło ok. 8,5 tys. osób